Har du ett yrke som gör att du är i politisk utsatt ställning eller

8339

Person i politiskt utsatt ställning - Marginalen Bank

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Ja. Nej. 3. Stats- eller Regeringschef. Minister eller Vice/Biträdande Minister. Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1.

Politiskt utsatt ställning

  1. Hur lång är skyddsvaktsutbildning
  2. Affars 5332.7
  3. Göteborgs stadshus ab styrelse
  4. Barnprogram tåg runt stad
  5. Phone house nordstan öppettider
  6. Skuldsanering ansökan tid

En PEP  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning. ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON: 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i högsta domstolen, domare i  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En  PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Frågeställningar rörande personer   Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Politiskt utsatt ställning

Lagen om penningtvätt - Pengar och förmögenhet - Tillsyn och

Politiskt utsatt ställning

8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Se hela listan på sverigekontanter.se En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag.
Brand karlskoga

Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Se hela listan på verklighuvudman.se PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING .

Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01.
Lex luger wife

starta eget handelsbolag
formac ab
winter tires vs all season
hundhotellet dvd
biolog jobb skåne
dansk valutakalkulator
gotlandstrafiken tidtabell buss

Person i politisk utsatt ställning PEP Skurups Sparbank

En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller   Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt   11. 3.6.1.