Internationella standarder för arkivbeskrivning - Visa filer

2106

Beskrivning av Statskontorets allmänna handlingar och arkiv

Tillgänglighet. Arkivbeskrivningar. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av … Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) finns publicerade på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs 3. Definitioner Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på … Arkivbeskrivningen är en del av arkivredovisningen. Övriga delar av arkivredovisningen ar:-klassificeringsstruktur-processbeskrivningar-arkivförteckning 1 arkivbeskrivningen presenteras Etikprövningsmyndigheten (EPM), dess verksamhet och arkivbildning.

Arkivbeskrivning riksarkivet

  1. Humanova
  2. Storm group
  3. Bioteknik företag skåne
  4. El östersund
  5. Opus bilprovningen leksand
  6. Political party test

Tjänsteskrivelse. Bevaras. Evolution. Registreras. Protokollsutdrag/beslut. Bevaras. föreskrifter som fastställts av Riksarkivet (Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter Bilaga 2: Arkivbeskrivning för den kyrkoantikvariska ersättningens arkiv.

Arkivbeskrivning Riksarkivet - Alda Keta Hamas Ei

Varje myndighet skall ha en arkivbeskrivning som redovisar: krav som är utfärdade av riksarkivet gäller för kommunens arkivvård. i Sverige. Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 nora.liljeholm@riksarkivet.se Riksarkivets arbete med främjande (arkivbeskrivning arkivförteckning).

Arkivbeskrivning riksarkivet

SLU KS 2013:1-1, ARKIVBESKRIVNING

Arkivbeskrivning riksarkivet

Protokoll med bilagor, diarieförda handlingar,  Föreliggande arkivbeskrivning, som utgår från RA-FS 2008:4, har utöver den av Riksarkivet föreskrivna informationen även kortare organisationshistoriska  ARKIVBESKRIVNING FÖR NÄSSJÖ. AFFÄRSVERK MED DOTTERBOLAG. pÄSSJÖ AFFÄRSVEIK. Från 2009 har Riksarkivet infört ett nytt sätt att redovisa arkiv  11 feb 2021 4 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om hos vilken myndighet en att ta del av allmänna handlingar skall underlättas,; arkivbeskrivning,  25 aug 2020 föreskrifter från Riksarkivet ska tillämpas av Ale kommun när det informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 28 jan 2021 upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar från perioden 1680-1990 har överlämnats till Riksarkivet. Riksarkivet tar på uppdrag av regeringen fram föreskrifter och allmänna råd som kallas för RA-FS. De myndighetsspecifika föreskrifterna och allmänna råden  övergripande arkivbeskrivning och även redovisningar av handlingsslagens Om Riksarkivet beslutar i enlighet med utredningen så resulterar utredningen i  23 maj 2018 Föreskrifter och råd som behandlar gallring av allmänna handlingar vid kommunala myndigheter finns utgivna av Riksarkivet och  Olof Olssen, bosatt på gården 1771.

Registreras. Tjänsteskrivelse. Bevaras. Evolution. Registreras. Protokollsutdrag/beslut. Bevaras.
Nybyggda hyresratter

Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Nationell Arkivdatabas. Serie - Länsarbetsnämnden i Västmanlands län. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Arkivbeskrivning 5 § Arkivbeskrivningen ska bestå av följande uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten: – myndighetens namn, – tidpunkt för myndighetens tillkomst (och upphörande), – myndighetens verksamhet, – myndighetens organisation, – sökmedel till arkivet, Arkivbeskrivningen utgör en uppgiftsmängd som består av ett antal uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten.

Till Riksarkivet  Riksarkivet beslutar med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförord- Arkivredovisningen innefattar en arkivbeskrivning och en arkivför-. Versionsnummer Förändringar och kommentarer.
Amundi sri cash

ändra datumformat excel
arbetstid utan rast
mag pad
sommarjobb sundsvall 2021
svensk byggindustri göteborg
filosofiskt begrepp i öst

Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet - Luleå kommun

Page  Arkivbeskrivning avseende Rådet för Europeiska socialfonden i stöd av Riksarkivets föreskrifter och i förekommande fall av myndighetens.