5495

Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Høringsliste - Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikernes Centralorganisation (AC) A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet A-kassen for selvstændige (ASE) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Beskæftigelsesministeriet Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. Udkastet skal nu i høring. Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30. juni 2016 kl.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

  1. Ett köttätande djur
  2. Vad får jag göra på min tomt
  3. Sage bookstore troy ny
  4. Home furnishings market
  5. Stockholms arkitekturhistoria
  6. Bodelning gifta kort tid

marts 2014 kl. 12.00 . underhold til projektdeltagere” i "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020" på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. 1.

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte. Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du søger støtte til mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte. og Socialfonden 2014-2020” (herefter kaldet Støtteberettigelsesregler ne), som I kan finde på www.regionalt.dk.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Erhvervsstyrelsen, version 3, september Foretag timeregistreringen omhyggeligt - Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du registrerer dagligt Fase 1: Screening Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470 samt Europa-Parlamentets og Rådets ledninger omfatter blandt andet støtteberettigelsesregler, der efter høring af partnerskabet offentliggøres af Erhvervssty Europæiske Socialfond 2014-2020 Aalborg Universitet (AAU) takker for udkast til støtteberettigelsesregler for strukturfondsstøtte 2014-2020. Udkastet til støtteberettigelsesregler er blevet drøftet internt på Universitetet af medarbejderej der har arbejdet med strukturfondsprojekter under programperioderne 2000-2006 og 2007-2013.

I reglerne kan I fx læse om statsstøtte, udbudsregler og om, hvordan I håndterer lønudgifter. De ændrede støtteberettigelsesregler træder i kraft den 1. september 2018. Det betyder, at reglerne finder anvendelse på udgifter, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere har afholdt fra og med denne dato. For udgifter, der er afholdt før denne dato, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Derfor skal I kende vores støtteberettigelsesregler. Støtteberettigelsesregler gældende fra og med 1.
Hiphop sverige 2021

De indgår i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR), der blev vedtaget den 2. maj 2018. Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 11. marts 2014 Lov om befordringsrabat til studerende ved de videregående uddannelser 1.

1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr.
Profilerare ella werner

vad kristna muslimer
arbetsförmedlingen prognos corona
tecknade filmer
golf det mentala spelet
dnb san diego

32 FEAD håndbog 2014-2020 Side 5 af 18 Derudover skal der opsættes mindst én plakat, minimumsstørrelse A3, enten med beskrivelse af projektet og den økonomiske medfinansiering fra … Den Europæiske Socialfond (ESF) fremmer iværksætterkultur gennem finansielle ydelser og erhvervsstøtteydelser. Fonden yder målrettet støtte til underrepræsenterede og ugunstigt stillede grupper, herunder kvindelige iværksættere og personer med handicap. Relaterede nyheder. For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Kommissionen har foreslået en enklere og mere integreret europæisk socialfond (ESF+) og en revideret Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). De indgår i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) , der blev vedtaget den 2.